- رام تبلت چینی CPU MTK

رام مارشال ME-716

رام مارشال ME-716 رام اورجینال تبلت مارشال مدل ME-716 :   شما می توانید با این رام، تبلت مارشال مدل ME-716  که دارای CPU MT6582 می باشد را فلش نمایید. این فایل مانند تمام فایلهای دیگری که برای فروش گذاشته ایم تست شده می باشد.     نحوه ی فلش: برای دوستانی که نحوه ی فلش تبلتهای چینی با CPU MTK را به خوبی نمی دانند یک فایل آموزشی به همراه برنامه SP Flash Tool به صورت رایگان در لینک زیر گذاشته ایم: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

رام تبلت P2000 چینی با ورژن 203

 رام تبلت P2000 چینی با ورژن 203 رام تبلت چینی با شماره فنی : P2000 V203 شما می توانید با این رام، تبلت چینی به شماره فنی P2000 V203 را که دارای CPU MT6572 می باشد را فلش نمایید. این فایل مانند تمام فایلهای دیگری که برای فروش گذاشته ایم تست شده می باشد. دقت کنید که برای فلش کردن تبلتهای P2000 چینی نیازی به دانستن شماره فنی برد ندارید و فقط کافیست درب باطری آنرا باز کنید و ورژنی را که به صورت برچسب داخل آن چسبانیده شده است را بخوا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

رام مارشال ME-711 NEW

رام مارشال ME-711 NEW رام اورجینال تبلت مارشال مدل ME-711 NEW :   شما می توانید با این رام، تبلت مارشال مدل ME-711  که دارای CPU MT6572 می باشد را فلش نمایید. دقت کنید که تبلت مارشال دارای دو مدل ME-711 می باشد که مدل قدیمی آن دارای CPU A13 می باشد و رامی را که ما در سایت برای فروش گذاشته ایم برای مدل جدید آن یعنی ME-711 NEW (که دارای CPU MT6572 هست) می باشد.  این فایل مانند تمام فایلهای دیگری که برای فر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

رام تبلت ZTC X2 V200

رام تبلت ZTC X2 V200 رام تبلت ZTC X2 V200   شما می توانید با این رام، تبلت ZTC مدل X2 V200 را فلش نمایید. این فایل مانند تمام فایلهای دیگری که برای فروش گذاشته ایم تست شده می باشد. از این فایل برای فلش کردن ZTC مدل X2 V201 نیز می توانید استفاده کنید.     نحوه ی فلش: برای دوستانی که نحوه ی فلش تبلتهای چینی با CPU MTK را به خوبی نمی دانند یک فایل آموزشی به همراه برنامه SP Flash Tool به صورت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

رام تبلت ZTC G.One

رام تبلت ZTC G.One رام اورجینال تبلت ZTC G.One   شما می توانید با این رام، تبلت ZTC مدل G.One را فلش نمایید. این فایل مانند تمام فایلهای دیگری که برای فروش گذاشته ایم تست شده می باشد.     نحوه ی فلش: برای دوستانی که نحوه ی فلش تبلتهای چینی با CPU MTK را به خوبی نمی دانند یک فایل آموزشی به همراه برنامه SP Flash Tool به صورت رایگان در لینک زیر گذاشته ایم: http://www.mediafire.com/download/48dy87vo202jxl ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

رام تبلت ZTC G.Three

رام تبلت ZTC G.Three رام اورجینال تبلت ZTC G.Three   شما می توانید با این رام، تبلت ZTC مدل G.Three را فلش نمایید. این فایل مانند تمام فایلهای دیگری که برای فروش گذاشته ایم تست شده می باشد.     نحوه ی فلش: برای دوستانی که نحوه ی فلش تبلتهای چینی با CPU MTK را به خوبی نمی دانند یک فایل آموزشی به همراه برنامه SP Flash Tool به صورت رایگان در لینک زیر گذاشته ایم: http://www.mediafire.com/download/48dy87vo20 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

رام تبلت P1000 چینی با ورژن 053

 رام تبلت P1000 چینی با ورژن 053 رام تبلت چینی با شماره فنی : P1000 V053 شما می توانید با این رام، تبلت چینی به شماره فنی P1000 V053 را که دارای CPU MT6572 می باشد را فلش نمایید. این فایل مانند تمام فایلهای دیگری که برای فروش گذاشته ایم تست شده می باشد. دقت کنید که برای فلش کردن تبلتهای P1000 چینی نیازی به دانستن شماره فنی برد ندارید و فقط کافیست درب باطری آنرا باز کنید و ورژنی را که به صورت برچسب داخل آن چسبانیده شده است را بخوا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

رام HX-M706C-MB-V1.1.0

رام HX-M706C-MB-V1.1.0 رام تبلت چینی با شماره فنی : HX-M706C-MB-V1.1.0 شما می توانید با این رام، تبلت چینی به شماره فنی برد HX-M706C-MB-V1.1.0 را که دارای CPU MT6572 و ال سی دی HD می باشد را فلش نمایید. این فایل مانند تمام فایلهای دیگری که برای فروش گذاشته ایم تست شده می باشد.     نکته مهم: اگر تبلت شما دارای برد HX-M706C-MB-V1.1.0 می باشد، دقت کنید که ال سی دی به کار رفته در تبلت معمولی است یا HD. ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

رام تبلت P1000 چینی با ورژن 052

 رام تبلت P1000 چینی با ورژن 052 رام تبلت چینی با شماره فنی : P1000 V052 شما می توانید با این رام، تبلت چینی به شماره فنی P1000 V052 را که دارای CPU MT6572 می باشد را فلش نمایید. این فایل مانند تمام فایلهای دیگری که برای فروش گذاشته ایم تست شده می باشد. دقت کنید که برای فلش کردن تبلتهای P1000 چینی نیازی به دانستن شماره فنی برد ندارید و فقط کافیست درب باطری آنرا باز کنید و ورژنی را که به صورت برچسب داخل آن چسبانیده شده است را بخوا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

رام تبلت P1000 چینی با ورژن 024

 رام تبلت P1000 چینی با ورژن 024 رام تبلت چینی با شماره فنی : P1000 V024 شما می توانید با این رام، تبلت چینی به شماره فنی P1000 V024 را که دارای CPU MT6572 می باشد را فلش نمایید. این فایل مانند تمام فایلهای دیگری که برای فروش گذاشته ایم تست شده می باشد. دقت کنید که برای فلش کردن تبلتهای P1000 چینی نیازی به دانستن شماره فنی برد ندارید و فقط کافیست درب باطری آنرا باز کنید و ورژنی را که به صورت برچسب داخل آن چسبانیده شده است را ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

رام تبلت P1000 چینی با ورژن 205

 رام تبلت P1000 چینی با ورژن 205 رام تبلت چینی با شماره فنی : P1000 V205 شما می توانید با این رام، تبلت چینی به شماره فنی P1000 V205 را که دارای CPU MT6572 می باشد را فلش نمایید. این فایل مانند تمام فایلهای دیگری که برای فروش گذاشته ایم تست شده می باشد. دقت کنید که برای فلش کردن تبلتهای P1000 چینی نیازی به دانستن شماره فنی برد ندارید و فقط کافیست درب باطری آنرا باز کنید و ورژنی را که به صورت برچسب داخل آن چسبانیده شده است را ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

رام تبلت P1000 چینی با ورژن 203

 رام تبلت P1000 چینی با ورژن 203 رام تبلت چینی با شماره فنی : P1000 V203 شما می توانید با این رام، تبلت چینی به شماره فنی P1000 V203 را که دارای CPU MT6572 می باشد را فلش نمایید. این فایل مانند تمام فایلهای دیگری که برای فروش گذاشته ایم تست شده می باشد. دقت کنید که برای فلش کردن تبلتهای P1000 چینی نیازی به دانستن شماره فنی برد ندارید و فقط کافیست درب باطری آنرا باز کنید و ورژنی را که به صورت برچسب داخل آن چسبانیده شده است را ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

رام KT07_MB_MT6572_V13

رام KT07_MB_MT6572_V13 رام تبلت چینی با شماره فنی : KT07_MB_MT6572_V13 شما می توانید با این رام، تبلت چینی به شماره فنی برد KT07_MB_MT6572_V13 را که دارای CPU MT6572 و ال سی دی HD می باشد را فلش نمایید. این فایل مانند تمام فایلهای دیگری که برای فروش گذاشته ایم تست شده می باشد.     نکته مهم: اگر تبلت شما دارای برد KT07_MB_MT6572_V13 می باشد، دقت کنید که ال سی دی به کار رفته در تبلت معمولی است یا HD. ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(4):