- رام تبلت چینی CPU MTK

رام Q706B-MB-V1.1

رام Q706B-MB-V1.1 رام تبلت چینی با شماره فنی : Q706B-MB-V1.1 شما می توانید با این رام، تبلت چینی به شماره فنی برد Q706B-MB-V1.1 را که دارای CPU MT6577 و ال سی دی HD می باشد را فلش نمایید. این فایل مانند تمام فایلهای دیگری که برای فروش گذاشته ایم تست شده می باشد.     نحوه ی فلش: برای دوستانی که نحوه ی فلش تبلتهای چینی با CPU MTK را به خوبی نمی دانند یک فایل آموزشی به همراه برنامه SP Flash Tool به صورت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

رام مارشال ME-706

رام مارشال ME-706 رام اورجینال تبلت مارشال مدل 0615 :   شما می توانید با این رام، تبلت مارشال مدل ME-706  که دارای CPU MT6572 می باشد را فلش نمایید. این فایل مانند تمام فایلهای دیگری که برای فروش گذاشته ایم تست شده می باشد.     نحوه ی فلش: برای دوستانی که نحوه ی فلش تبلتهای چینی با CPU MTK را به خوبی نمی دانند یک فایل آموزشی به همراه برنامه SP Flash Tool به صورت رایگان در لینک زیر گذاشته ایم: ht ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

رام مارشال ME-717

رام مارشال ME-717 رام اورجینال تبلت مارشال مدل ME-717 :   شما می توانید با این رام، تبلت مارشال مدل ME-717  که دارای CPU MT6582 می باشد را فلش نمایید. این فایل مانند تمام فایلهای دیگری که برای فروش گذاشته ایم تست شده می باشد.     نحوه ی فلش: برای دوستانی که نحوه ی فلش تبلتهای چینی با CPU MTK را به خوبی نمی دانند یک فایل آموزشی به همراه برنامه SP Flash Tool به صورت رایگان در لینک زیر گذاشته ایم: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

رام تبلت پیرکاردین مدل PC709

رام تبلت پیرکاردین مدل PC709 رام تبلت پیرکاردین مدل PC709 به شماره فنی : XD803_MB_PCB_V0.5 شما می توانید با این رام، تبلت پیرکاردین مدل PC709 به شماره فنی برد XD803_MB_PCB_V0.5 را که دارای CPU MT6572 می باشد را فلش نمایید. این فایل مانند تمام فایلهای دیگری که برای فروش گذاشته ایم تست شده می باشد.       نحوه ی فلش: برای دوستانی که نحوه ی فلش تبلتهای چینی با CPU MTK را به خوبی نمی دانند یک فایل آموزشی ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

رام مارشال ME-715

رام مارشال ME-715 رام اورجینال تبلت مارشال مدل ME-715 :   شما می توانید با این رام، تبلت مارشال مدل ME-715  که دارای CPU MT6582 می باشد را فلش نمایید. این فایل مانند تمام فایلهای دیگری که برای فروش گذاشته ایم تست شده می باشد.     نحوه ی فلش: برای دوستانی که نحوه ی فلش تبلتهای چینی با CPU MTK را به خوبی نمی دانند یک فایل آموزشی به همراه برنامه SP Flash Tool به صورت رایگان در لینک زیر گذاشته ایم: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

رام Dimo 8810

رام Dimo 8810 رام اورجینال Dimo 8810 :   شما می توانید با این رام، تبلت Dimo 8810 را که دارای CPU MT6589 می باشد را فلش نمایید. این فایل مانند تمام فایلهای دیگری که برای فروش گذاشته ایم تست شده می باشد.     نحوه ی فلش: برای دوستانی که نحوه ی فلش تبلتهای چینی با CPU MTK را به خوبی نمی دانند یک فایل آموزشی به همراه برنامه SP Flash Tool به صورت رایگان در لینک زیر گذاشته ایم: http://www.mediafir ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

رام Dimo D7790A

رام Dimo D7790A رام اورجینال Dimo D7790A :   شما می توانید با این رام، تبلت Dimo D7790A را که دارای CPU MT6572 می باشد را فلش نمایید. این فایل مانند تمام فایلهای دیگری که برای فروش گذاشته ایم تست شده می باشد.     نحوه ی فلش: برای دوستانی که نحوه ی فلش تبلتهای چینی با CPU MTK را به خوبی نمی دانند یک فایل آموزشی به همراه برنامه SP Flash Tool به صورت رایگان در لینک زیر گذاشته ایم: http://www.medi ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

رام تبلت P2000 چینی با ورژن 212

 رام تبلت P2000 چینی با ورژن 212 رام تبلت چینی با شماره فنی : P2000 V212 شما می توانید با این رام، تبلت چینی به شماره فنی P2000 V212 را که دارای CPU MT6572 می باشد را فلش نمایید. این فایل مانند تمام فایلهای دیگری که برای فروش گذاشته ایم تست شده می باشد. دقت کنید که برای فلش کردن تبلتهای P2000 چینی نیازی به دانستن شماره فنی برد ندارید و فقط کافیست درب باطری آنرا باز کنید و ورژنی را که به صورت برچسب داخل آن چسبانیده شده است را بخوا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

رام تبلت ZTC G.SIX

رام تبلت ZTC G.SIX رام اورجینال تبلت ZTC G.Six   شما می توانید با این رام، تبلت ZTC مدل G.Six را فلش نمایید. این فایل مانند تمام فایلهای دیگری که برای فروش گذاشته ایم تست شده می باشد.   نکته: این تبلت دارای دو نوع برد مختلف می باشد که رام هر دو برد را برای شما گذاشته ایم.     نحوه ی فلش: برای دوستانی که نحوه ی فلش تبلتهای چینی با CPU MTK را به خوبی نمی دانند یک فایل آموزشی به همراه برنامه SP ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

رام تبلت P1000 چینی با ورژن 216

 رام تبلت P1000 چینی با ورژن 216 رام تبلت چینی با شماره فنی : P1000 V216 شما می توانید با این رام، تبلت چینی به شماره فنی P1000 V216 را که دارای CPU MT6572 می باشد را فلش نمایید. این فایل مانند تمام فایلهای دیگری که برای فروش گذاشته ایم تست شده می باشد. دقت کنید که برای فلش کردن تبلتهای P1000 چینی نیازی به دانستن شماره فنی برد ندارید و فقط کافیست درب باطری آنرا باز کنید و ورژنی را که به صورت برچسب داخل آن چسبانیده شده است را بخوا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

رام تبلت P1000 چینی با ورژن 212

 رام تبلت P1000 چینی با ورژن 212 رام تبلت چینی با شماره فنی : P1000 V212 شما می توانید با این رام، تبلت چینی به شماره فنی P1000 V212 را که دارای CPU MT6572 می باشد را فلش نمایید. این فایل مانند تمام فایلهای دیگری که برای فروش گذاشته ایم تست شده می باشد. دقت کنید که برای فلش کردن تبلتهای P1000 چینی نیازی به دانستن شماره فنی برد ندارید و فقط کافیست درب باطری آنرا باز کنید و ورژنی را که به صورت برچسب داخل آن چسبانیده شده است را بخوا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

رام (YG_MG705D(B2-2

رام (YG_MG705D(B2-2 رام تبلت (YG_MG705D(B2-2   شما می توانید با این رام، تبلت چینی را که دارای برد به شماره فنی (YG_MG705D(B2-2 با سی پی یو MT6577 می باشد را فلش نمایید. این فایل مانند تمام فایلهای دیگری که برای فروش گذاشته ایم تست شده می باشد. از این فایل می توانید برای فلش کردن تبلت SmarTouch مدل TA701454B نیز استفاده کنید(تست شد).  از این فایل می توانید برای فلش کردن تبلت Point of view مدل (TAB-P527 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

رام تبلت ZTC D160

رام تبلت ZTC D160 رام اورجینال تبلت ZTC D160   شما می توانید با این رام، تبلت ZTC مدل D160 را که دارای برد به شماره فنی M080_MB_V2.0 با سی پی یو MT6572 می باشد را فلش نمایید. این فایل مانند تمام فایلهای دیگری که برای فروش گذاشته ایم تست شده می باشد. از این فایل می توانید برای فلش کردن تبلت KEN XIN DA مدل D160 نیز استفاده کنید(تست شد).     نحوه ی فلش: برای دوستانی که نحوه ی فلش تبلتهای چینی با CP ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

رام K8-MB-V1.1

رام K8-MB-V1.1 رام تبلت چینی با شماره فنی : K8-MB-V1.1 شما می توانید با این رام، تبلت چینی به شماره فنی برد K8-MB-V1.1 را که دارای CPU MT6582 و ال سی دی HD می باشد را فلش نمایید. این فایل مانند تمام فایلهای دیگری که برای فروش گذاشته ایم تست شده می باشد.     نکته مهم: اگر تبلت شما دارای برد K8-MB-V1.1 می باشد، دقت کنید که ال سی دی به کار رفته در تبلت معمولی است یا HD. اگر HD بود با این ورژن فل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

رام تبلت ZTC G.Two

رام تبلت ZTC G.Two رام اورجینال تبلت ZTC G.Two   شما می توانید با این رام، تبلت ZTC مدل G.Two را فلش نمایید. این فایل مانند تمام فایلهای دیگری که برای فروش گذاشته ایم تست شده می باشد.     نحوه ی فلش: برای دوستانی که نحوه ی فلش تبلتهای چینی با CPU MTK را به خوبی نمی دانند یک فایل آموزشی به همراه برنامه SP Flash Tool به صورت رایگان در لینک زیر گذاشته ایم: http://www.mediafire.com/download/48dy87vo202jxl ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(4):