- رام تبلت چینی CPU Rockchip

رام تبلت چینی HTC-C037-V6_20130110_RK2926

رام تبلت چینی HTC-C037-V6_20130110_RK2926   رام تبلت چینی با شماره فنی HTC-C037-V6_20130110_RK2926   شما با این رام می توانید تبلت چینی با شماره فنی HTC-C037-V6_20130110_RK2926 را که داری CPU ROCKCHIP RK2926 می باشد را فلش کنید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(1):