- رام تبلت چینی CPU Infotmic

رام تبلت دیمو D500A

رام تبلت دیمو D500A رام تبلت دیمو D500A   شما می توانید با این رام، تبلت دیمو مدل D500A را فلش نمایید. این فایل مانند تمام فایلهای دیگری که برای فروش گذاشته ایم تست شده می باشد. دقت کنید که D500A دارای چند برد مختلف می باشد، یعنی شرکت سازنده (دیمو) این تبلت را با چند برد مختلف تولید کرده است، رامی که ما در اختیار شما گذاشته ایم رام فابریک شرکت دیمو می باشد و تست شده است اما به دلیل تنوع برد این محصول ممکن است بع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(1):